Độ Roulette

Vòng quay roulette

KẾT BẠN VỚI NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG poker

 

Làm theo mấy điểm dưới đây bạn sẽ có thể giử được một môi trường tốt poker.

  1. Kê bạn mới; nếu như chỉ kết bạn với những người giống mình bạn sẽ cảm thấy khô khan và không hài lòng. Còn một điểm quan trọng là: Nhớ rằng; bạn gặt hái được thành công, bạn phải hiểu được con người. Nếu như chỉ muốn thông qua một nhóm người để hiểu tât cả mọi người thì chính là chỉ muốn đọc một quyển sách mỏng mà muốn hiểu về toán học; là quá phiến diện rồi.

Kết bạn mói; tham gia vào tập thể khác; mở rộng phạm vi giao tiếp xã hội. Những người khác nhau cũng giông như các sự vật mới mẻ khác nhau sẽ đem lại cho bạn niềm vui khôn cùng; còn có thể mở rộng lĩnh vực giao tiếp xã hội của chúng ta; cho nên; đó là một tài sản tinh thần không thể thiếu của chúng ta.

  1. Kết giao với nhửng người không cùng quan điểm. Trong xã hội ngày nay; nhửng người tư tưởng hẹp hòi cũng chẳng có tưoưg lai gì; nhiệm vụ quan trọng và tôn sùng chỉ có những người nhìn* nhận vấn đề thấu đáo mới có thể đảm nhiệm. Kết giao vói những người có quan điểm khác, chúng ta bạt buộc tin tưởng họ đều là những người có tiềm lực.
  2. Kết bạn với những người có chí tiến thủ. Những người luôn hỏi: “Nhà bạn rộng bao nhiêu; có những vật dụng gì” mà không giao đổi tư tưởng vói bạn thì là những người hẹp hòi; cẩn thận không nên để bị ảnh hưởng. Hãy lựa chọn những người có chí tiến thủ để kết bạn bởi vì họ hi vọng bạn sẽ thành công và sẽ đưa ra được ý kiến cho kê hoạch của bạn. Nếu như bạn không làm như vậy, mà cứ kết giao với những người hạ đẳng thì dần dần bạn cũng tự trở thành một thành viên ở trong họ rồi.

Trang chủ: http://doroulette.com

poker

Leave a Reply