Độ Roulette

Vòng quay roulette

KẾT BẠN VỚI NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG poker

 

Hoàn cảnh cải tạo chúng ta quyết định phương thức tư duy của chúng ta. 

Tìm ra cái cô hữu của bản thân bạn mà không phải là một thói quen học t’ừ người khác; từ tư thê đi cách bưng chén trà; sở thích đối vói âm nhạc; văn học; vui chơi giải trí; ăn mặc… Tât cả điều đó đều do sự quyết định ở môi trường sống của bạn.

Quan trọng hơn là tư tưởng, mục đích, thái độ và cá tính của bạn đều bị ảnh hưởng ồ môi trường của bạn poker.

Giao tiếp với người tiêu cực trong thời gian dài sẽ làm cho tư tưởng của bạn biến đổi tiêu cực; dần dần ăn sâu vào con người bạn và nuôi dưỡng thành một thói quen xấu, kiêu ngạo. Ngược lại kết bạn cùng với người có cách suy nghĩ tích cực làm cho con người chúng ta đứng cao hơn; nhìn xa hơn và có nhửng cái to lớn hơn được hình thành; nó tiếp cận gần với bạn khiến cho bạn có hoài bão và có chí lớn.

Con người bạn ngày nay,’tính cách; hướng đi phần lớn là do môi trường sinh tồn của bạn quyết định. Tương lai của bạn 10 năm; 20 năm sau dường như hoàn toàn được quyết định bởi môi trường trong tương lai của bạn.

Những năm tháng sau, bàn đến sẽ biến đổi nhưng biến đổi như thê nào thì sẽ được quyết định bởi môi trường trong tương lai. Tức là cho bạn món ăn tinh thần để chúng ta xem xem như thế nào mới có thể đem lại hạnh phúc và phồn vinh cho môi trường trong tựơng lai của chúng ta.

Trang chủ: http://doroulette.com

poker

Leave a Reply