Độ Roulette

Vòng quay roulette

KHI CẦN NÓI “KHÔNG” HÃY NÓI “KHÔNG” (P1)

Trang chủ: http://doroulette.com

Giao tiếp giữa người và người có rất nhiều vấn đề tồn tại. Người muốn sao làm được vậy; khéo léo xử lý các vấn đề giao tiếp thì có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Điều đó càng chứng minh được việc xử lý các mối quan hệ giao tiếp là không dễ dàng gì. Chính vì vậy tình huống không biết phải ứng đối như thê nào luôn luôn xuất hiện ở xung quanh chúng ta.

Mua dây lưng nam cho quần bò

Trong các tình huống khó ứng đối; khó xử lý nhất là không thể dễ dàng đáp ứng lại không thể cứng rắn; dứt khoát nói “không”. Người được nhờ thường có những đánh giá không tương đối chính diện. Cho nên có một sô người cho rằng từ chối yêu cầu của người khác; e rằng có ảnh hưởng đến bản thân. Thế là từ chối hay không; giữa lấy và bỏ rất khó lựa chọn. Như vậy không tình nguyện giúp đỡ lắm nhưng lại miễn cưỡng đồng ý. Kết quả là sau đó thường thấy hối hận.

Tìm sản phẩm balo dây rút hà nội

Trên thực tế; những suy nghĩ đó cũng có lý do bị ảnh hưởng; thường là mượn lý do: Do bản thân mình không kiên định; miễn cưỡng đáp ứng. Nhửng ngưòi như vậy thông thường cho rằng nêu như kiên quyết từ chối yêu cầu của người khác thì không thể tránh khỏi bản thân tự trách là vô tình; mà đồng ý thì lại cho là không thoả đáng. Khi lực bất tòng tâm không thể thực hiện lời hứa thì lại thay đổi, cự tuyệt người khác; lúc đó thì hơi muộn. Bởi vì không có cách nào thực hiện được lời hứa; lần lửa mới từ chối thì để lại ấn tượng càng xấu cho người khác, thậm chí lại còn trả một giá tương đối cao để bù lại tổn thất; bù lại việc thực hiện lời hứa. Nếu như việc đó chỉ giới hạn ở mức phiền nâo cho người khác thì củng có thể nói là có chút may mắn trong cái không may mắn. Nếu như việc đó không vui đối với người nhờ vả bạn; thậm chí lại có sự oán trách; coi như thù địch; làm cho mối quan hệ giao tiếp của bạn và người đó căng thẳng; há chẳng phải là lợi bất cập hại đó sao?

Đọc thêm túi du lịch

Đối với nhứng việc nhất thiết phải từ chối thì phải làm thê nào đây? Nói một cách đom giản, chỉ cần có mọt chút dũng khí và trí tuệ thì bạn sẽ vượt qua một cách nhẹ nhàng, êm thấm. Tuy nhiên, nếu ngay đầu tiên bạn đã nói thẳng như đinh đóng cột là “không” thì thoả đáng hay không?

poker

Leave a Reply