Độ Roulette

Vòng quay roulette

Cho thuê Pg ở đâu và uy tín chuyên nghiệp trên thị trường

Những gì chúng tôi đã học về mức lương của người lập kế hoạch sự kiện điển hình
Hạnh phúc
Ngoài việc tìm hiểu xem có bao nhiêu nhà hoạch định sự kiện kiếm tiền, chúng tôi muốn hiểu họ cảm thấy thế nào về số tiền họ kiếm được. Bạn có hạnh phúc, thất vọng, không quan tâm?Nó chỉ ra rằng hạnh phúc có thể phụ thuộc vào nhiều hơn số tiền bạn kiếm được. Thật thú vị, chúng tôi thấy rằng các nhà lập kế hoạch sự kiện là hạnh phúc nhất với tiền lương của họ trong độ tuổi từ 40 đến 55 thì lúc đó họ không thể làm những việc như cho thuê Pg event, sự kiện được nữa cũng không thể nào làm nhân sự cho công ty người mẫu được nữa.

Những gì chúng tôi đã học về mức lương

Những gì chúng tôi đã học về mức lương

Họ ít hơn rất nhiều so với độ tuổi từ 26 đến 30 và sau tuổi 55. Có vẻ như có một chút thất vọng dẫn đến những gì nhiều người sẽ xem xét một phạm vi mức lương kinh nghiệm, một khoảng thời gian hài lòng khi bạn đạt được mục tiêu của mình, và sau đó một số sự không hài lòng cuối sự nghiệp.Một trong những phát hiện đáng ngạc nhiên nhất của chúng tôi là 60% nói với chúng tôi rằng bước tiếp theo trong sự nghiệp của họ không được xác định rõ ràng. Điều này có thể là kết quả của sự đa dạng thuật ngữ chung của kế hoạch sự kiện có thể như thế nào, và thường thì các nhà lập kế hoạch sự kiện đang gánh vác một số trách nhiệm cốt lõi trong tổ chức của họ cờ bạc, bài bạc.

Leave a Reply